top of page

דד ליין: מועדי הגשה קרובים

מלגת יצירה חדשה לפיתוח פרויקטים לבמאיות-ים צעירות-ים!

המלגה, בתמיכת הקרן לעידוד הסרט הישראלי, תחולק לבמאי ובמאית צעירים (עד גיל 30), בוגרי.ות בתי"ס לקולנוע וטלוויזיה שבאמתחתם.ן סרט גמר, על מנת להתפנות לעבודה על יצירה חדשה.

הבקשות שיתקבלו ימוינו על ידי הנהלת האיגוד, שתבחר אילו מהבקשות יעלו לשלב המיון הסופי. ההחלטה הסופית תיעשה ע”י הבמאי והיוצר המוערך אבי נשר.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 15/8 | בהצלחה!

**שימו לב - זכאות להגשה רק למסיימים ומסיימות תואר/תעודת סיום מתאריך יוני 2018 ולכל המאוחר אפריל 2019

כל הפרטים ונהלי ההגשה, בלינק

קול קורא חדש לפיתוח תסריטים עלילתיים באורך מלא | קרן רבינוביץ’

קרן רבינוביץ’ פרסמה קול קורא חדש לבקשות תמיכה בפיתוח תסריט עלילתי באורך מלא, במסגרת שת”פ “Crossing Script" עם קרן הקולנוע רומא-לציו האיטלקית.

התמיכה, ע"ס 50,000 ש"ח, תינתן לתסריטים המתאימים לקופרודוקציה ישראלית-איטלקית. פרט לתמיכת הפיתוח הכספית, יוצר/ת שתסריטו/ה ייבחר לתמיכה, יוזמן/תוזמן גם לכמה ימים באיטליה, בה יוצגו לו/ה על ידי הקרן המארחת אפשרויות לשיתוף פעולה מקומי.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31.8 | בהצלחה!

כל הפרטים ונהלי ההגשה, בלינק

קול קורא – כאן יוצרים בירושלים!

תאגיד השידור הישראלי והמיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים גאים להכריז על חממת פיתוח תוכן, אשר הוקמה במטרה לתמוך וללוות יוצרים מתחילים בפיתוח תוכן חדשני, איכותי, ייחודי ומקורי עד לרמת תוצר והגשה מקצועית, ולבסס את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בירושלים.

כל הפרטים ונהלי ההגשה, בלינק

מועד אחרון להגשת מועמדות: 26.9 | בהצלחה!

קול קורא – ליבה: תוכנית האצה לאמנים יזמים

בית אורי צבי גרינברג גאה להציג את תוכנית ליבה 02- תוכנית בת ארבעה חודשים המיועדת לאמנים מעולם המילה הכתובה, במסגרתה יזכו לכיתות אמן ומנטורינג בדרכם ליצירת מיזם מתחום הכתיבה או האומנות, אשר שואף להביא לשינוי וליצירת תנועה במרחב הירושלמי.

כל הפרטים ונהלי ההגשה, בלינק

מועד אחרון להגשת מועמדות: 8.9 | בהצלחה!

בהצלחה לכולם!

bottom of page