דדליין: מועדי הגשה

חממת התסריטים טורינו, איטליה: 1 בדצמבר 2018:

http://www.torinofilmlab.it/

קרן גשר: השבוע נפתחו מסלולי ההגשה בתחום הייעודי להגשות לאורך כל השנה:

http://gesherfilmfund.org.il/Info.aspx?PageID=130

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה: תזכורת - ההרשמה לחממת הנשים העלילתית תיסגר ביום שני 1.10.:

http://nfct.org.il/submissions/?cat=%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99