top of page

הקרנות אקדמיה בירושלים

בעקבות פניית האיגוד לאקדמיה לקולנוע, החל מהשנה יתקיימו הקרנות אקדמיה בסינמטק לחברי אקדמיה ירושלמים ולחברי האיגוד המעוניינים להצטרף לאקדמיה. ההקרנות השנה יתקיימו בסבב השני לאחר פרסום המועמדויות לפרסי אופיר והחל מהשנה הבאה ההקרנות יתקיימו כבר בסבב הראשון

bottom of page