דדליין: מועדי הגשה קרובים בכל מסלולי ההפקה

קרן הקולנוע הישראלי 14.8-21.8

המיזם לקולנוע 3.6-7.6

קרן רבינוביץ' 3.6-3.7