בין מסע אלונקות למגש הכסף


הבמאי פרופ' ענר פרמינגר על ספרו "בין מסע אלונקות למגש הכסף - בין קולנוע לאתיקה"