הושגה הנחה בארנונה לחברי האיגוד


.לאחר דיונים ממושכים עם סגן ראש העיר ואגף תרבות ואמנויות בעירייה, הצלחנו לפעול לטובת היוצרים בעיר ולהשיג הנחה משמעותית

הנחה תינתן לחברים המיוצגים על ידי האיגוד אשר מוכר על ידי העירייה. פרטים והרשמה יימסרו לחברים