קול קורא | תמיכה בסרטי תעודה | קרן מקורקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה שמחה לפתוח את 2021 בהזמנת יוצרות ויוצרים להגיש הצעות לתמיכה בסרטי תעודה בכל פורמט ובכל נושא.

יוצרות ויוצרים עצמאיים מוזמנים להגיש הצעות להשקעה בסרטי תעודה קצרים, ארוכים ובסדרות תעודה.

בשלבי הפיתוח, ההפקה והשלמת ההפקה.


מועד אחרון להגשת מועמדות | 18.2.21 | בהצלחה!


לפרטים נוספים ולהגשה