קול קורא | קצר על הדרך | הפסטיבל הבינ"ל לסרטי סטודנטים

פסטיבל הסטודנטיות והסטודנטים הבינ"ל וקרן גשר מזמינים יוצרות ויוצרי קולנוע להגיש הצעות לפיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים, באורך 5 עד 15 דקות ובתקציב כולל שלא יעלה על 140 אלף ש״ח, בנושא הנבחר לשנת 2021 – רֶ ו ח. יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנות ומוזמנים להציג את הגרסה הקולנועית שלהם למושג.

מתוך כלל ההגשות ייבחרו חמישה תסריטים שיזכו את יוצריהםן במענקי פיתוח בסך 4000 ₪ ובליווי של עורך.ת תסריט. התסריטים שייבחרו יזכו במענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי להפקה בסך של 140 אלף ש״ח. הקרנת הסרטים תתקיים שנה לאחר מכן, בטרום בכורה, בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים ביוני 2022.

מועד אחרון להגשה | 25.2.21 | 12:00 בצהריים | בהצלחה!


לפרטים נוספים ולהגשה