קול קורא | פרויקטים דוקומנטרים ניסיוניים | !NEXT דוקאביבבפסטיבל דוקאביב הקרוב (1-10/7/2021) יערך ערב !NEXT המוקדש להצגת פרויקטים תיעודיים חדשים המרחיבים את גבולות העשייה הדוקומנטרית.


על הפרויקטים המוגשים להיות בעלי זיקה כלפי הקולנוע התיעודי ולהציע פרספקטיבה חדשה על הז’אנר, בין אם באמצעות שילוב דיסציפלינות, שימוש בשפה קולנועית יוצאת דופן, או שימוש חדשני בטכנולוגיה ועוד. פרס !NEXT דוקאביב ליצירה הטובה ביותר ייבחר על-ידי הצופים. אוצרי התכנית: אורי לוין וטל יחס


מועד אחרון להגשת מועמדות | 18.2.21 | בהצלחה!


יש לצרף להגשה את הפרטים הבאים: שם היוצרים.ות ושם הפרויקט; באיזה מדיום הפרויקט; תיאור קצר שלו (פסקה); באיזו מסגרת נעשה (פרטית, אקדמית, אחר); לפרט מצב פיתוח הפרויקט מבחינת ביצוע והאם כבר נחשף לציבור; לינק לטריילר או לקטע מהעבודה (עד חמש דק’), או מספר דימויים.


את ההגשה יש לשלוח לדוא"ל | next@docaviv.co.il