top of page

קול קורא | סרטים בנושא תרבות ואמנות | פסטיבל אפוס 2021

פסטיבל אפוס – הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות ואמנות, מזמין יוצרים-ות להגיש סרטים תיעודיים, עלילתיים, וניסיוניים בנושא תרבות ואמנות

בשל אי-הוודאות שיצר נגיף הקורונה, לא תתקיים השנה התחרות לסרטים ישראליים בנושאי תרבות ואמנות. עם זאת, בכדי להמשיך ולעודד את התיעוד של אמנים-ות ונושאי תרבות בישראל, הוחלט לקיים תכנית ישראלית מיוחדת.

יוצרים.ות ישראלים.ות (כולל סטודנטים.ות) מוזמנים.ות לשלוח סרטים העוסקים בנושאי תרבות ואמנות, אשר נוצרו לאורך השנים ועד 2020 (כולל) שכבר הוצגו במסגרות שונות.

מועד אחרון להגשה | 15.12.2020 | בהצלחה!

להרשמה

לקול קוראbottom of page