קול קורא | מענקי סיוע לאמנים ואמניות במצוקה עד גיל 40

משרד התרבות והספורט, קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות וקרן ע”ש רוז ופול פהר ז”ל מכריזים על חלוקת מענקים לתמיכה באמנים.ות במצוקה לשנת 2020. שימו לב: על הבקשות להיות נתמכות ע”י שאלון וחומר אחר הנדרש על פי נהלי הקרן.

מועד אחרון להגשה | 19.11.2020 בהצלחה!

לפרטים נוספים ולהגשה