קול קורא | הצעות לסרטי תעודה ליום השואה וליום הזיכרון | כאן - תאגיד השידור הישראליכאן – תאגיד השידור הישראלי מבקש להזמין ולעודד יוצרות ויוצרים, מפיקים ומפיקות, להגיש הצעות לסרטי תעודה לציון יום השואה והגבורה ולציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.


מוזמנים.ות להגיש הצעות לסרטים דוקומנטריים המציגים סיפורים אישיים, ו/או סוגיות היסטוריות וחברתיות אשר נועדו ומתאימים לשידור ביום הזיכרון לשואה ולגבורה או ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.


מועד אחרון להגשת מועמדות | 15.2.21 | בהצלחה!


לפרטים נוספים ולהגשה