קול קורא | הגשות בתחום הייעודי | קרן גשר

קרן גשר פרסמה מועד הגשה חדש במסלולי פיתוח, הפקה והשלמה, עבור פרויקטים בתחום הייעודי.

הקרן פועלת במסגרת התחום הייעודי במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי.


שימו לב - המועד פתוח לאורך כל השנה!

מועד אחרון להגשת מועמדות | 31.12.21 בהצלחה!\


לפרטים נוספים ולהגשה: https://trailer.web-view.net/Links/0XBD602CF8D88DFCABF0557856495EAACB122065610639CA2DF009E064814B752DE728BD6777C748047AA49F1040BA8904902FB1DE7D1FF26C5712CD0B9D467726.htm