top of page

קול קורא | ברוח הקולנוע | קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

יד הנדיב וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי הקימו מסגרת לפיתוח תסריטים לסרט תיעודי או סדרה תיעודית לקולנוע, לטלוויזיה או למדיה החדשה. התסריטים ישאבו את השראתם ויתבססו על מחקר אקדמי מקיף ומעמיק. במהלך תקופת הפיתוח יתקיימו מפגשים אחת לחודש, שיעסקו במגוון נושאים מתחומי הקולנוע ומדעי הרוח. המפגשים יספקו מרחב לפיתוח ועיבוד נושא היצירה, להעמקת רבדי המידע ולהרחבת מגוון נקודות המבט ומקורות ההשראה סביב התמה והשפה הקולנועית. הצוותים שישתתפו במיזם, יזכו למענקי פיתוח בסך 50 אלף ₪ לכל צוות. בתום תהליך הפיתוח, פרויקטים נבחרים יזכו למענקי הפקה בסך כולל של 660,000 אלף ₪. מועד אחרון להגשת מועמדות | 1.8.21 12:00

לפרטים נוספים ולהגשה >>


bottom of page