top of page

מגרש הרוסים מתוך הסידרה "עוד יום עוד לילה"

אדוה מגל כהן

14

|

|

דקות

|

מתאים לגילאי:

שפה

בית מעצר, כנסייה רוסית והקיוסק של בתי המשפט. מקום אחד והמרחק בינהם. מבט חופשי על "מגרש הרוסים".

מיכל אברהם

אדוה מגל כהן

אורי שטיינמץ

תור בן מיור

הפקה

תסריט

צילום

עריכה

עיצוב פסקול

מוזיקה

פרטים נוספים:

גופים תומכים

טריילר

.

על הבמאי.ת

bottom of page