קולנוע אדיסון אשר פעל בירושלים בין השנים 1932-1995 ברחישעיהו 14 פינת רחוב בליליוס היווה מרכז תרבותי חשוב לתושבי העיר.

הוקרנו בו סרטים, הועלו בו הצגות תיאטרון והתקיימו באולם הקולנוע שלו קונצרטים, הופעות וכינוסים חברתיים, לרווחתן של קהילות מגוונות. 

האיגוד מקדיש את כתב העת המקוון לבית הקולנוע הירושלמי.